Technical data.  

ITEM\MODEL

JR-18

JR-18F

JR-18T

JR-14

Arbor motor

10HP

15HP

20HP

10HP

Saw blade diameter

ø355-ø405
(14”-16”)

ø355-ø455
(14”-18”)

ø355-ø455
(14”-18”)

ø305-ø355
(12”-14”)

Saw arbor diameter

ø50.8mm(2”)

ø50.8mm(2”)

ø50.8mm(2”)

ø50.8mm(2”)

Working thickness

95m/m

120m/m

120m/m

70m/m

Distance between saw& column

660m/m

660m/m

660m/m

500m/m

Spindle rotation

3000 r.p.m./50 HZ
3600r.p.m./60 HZ

3000 r.p.m./50 HZ
3600r.p.m./60 HZ

3000 r.p.m./50 HZ
3600r.p.m./60 HZ

3000r.p.m./50HZ
3600r.p.m./60HZ

Feeding motor

2HP

2HP(3HP optional)

2HP(3HP optional)

2HP

Feeding speed
(variable)

11-26 m/min/50 HZ
13-31 m-min/60HZ

11-26 m/min/50 HZ
13-31 m-min/60HZ

11-26 m/min/50 HZ
13-31 m-min/60HZ

11-33 m/min/50 HZ
13-40 m/min/60 HZ

Table area

2000x1160mm

2000x1160mm

2000x1160mm

1650x920mm

Net weight

1700Kgs

1740Kgs

1800Kgs

1100Kgs

Gross weight

2050Kgs

2090Kgs

2200Kgs

1400Kgs

Packing size(LXWXH)

2270x1750x1650mm

2270x1750x1650mm

2270x1750x1650mm

1850x1130x1700mm

   
  Copyright © JO-WAY MACHINERY Co., LTD. B2B Global-Trade, Global Machinen, Global Bicycle, Shopping HiGo.
27, Ln. 989, Zhongshang Rd., 42955 Shenkang, Taichung City, Taiwan TEL : 04-25618859 FAX : 04-26523890
E-mail : joway@jo-way.com